LİBRA Akademi® ve Ufuk Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi – UFSEM iş birliğiyle 1-2/8-9 Şubat 2020 tarihleri arasında düzenlenen “Bilirkişilik Temel Eğitimi”nin 4. Grup eğitimi tamamlandı. Eğitimde değerli bilgilerini bizimle paylaşan eğitimcilerimizProf. Dr. Şanal GÖRGÜN’e, Doç. Dr. Özge YÜCEL’e, Av. Ali SELEK’e, Av. Emre ASLIM’a ve Melike Özlem BİLGİLİ’ye ve tüm katılımcılarımıza teşekkür ederiz.